Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.Het sectorplan Hart van Brabant voorziet in het in kaart brengen, begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan en omscholing van 800 mensen. Een deel van de 800 mensen zouden zonder de subsidie ook (nieuw) werk hebben gevonden. Voor het andere deel draagt de subsidie eraan bij dat mensen eerder en beter begeleid/geschoold aan het werk komen. Verder draagt het in groeisectoren bij aan eerder beschikbaar hebben van goed gekwalificeerd personeel voor werkgevers.

De bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013, waarin het Kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Erik de Ridder, wethouder Economie en Werk & Inkomen van Tilburg: “Deze subsidie zie ik als een compliment voor de inspanningen in onze regio. Het betekent extra banen en meer kansen voor inwoners van onze regio. De gezamenlijke gemeenten in de regio Hart van Brabant maken zich hard voor de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum. Deze subsidie maakt de komst van dat centrum mogelijk.”

Midpoint Brabant (en penvoerder van deze subsidie namens de organisaties die samen de multihelix vormen in Midden-Brabant), is zeer verheugd met de toekenning van deze subsidie: “Het maakt mogelijk dat we in de regio Midden-Brabant 800 mensen van werk naar werk of van uitkering naar werk kunnen helpen in de sectoren logistiek, leisure, zorg en techniek.”

Considium BV is trots het financiele management te mogen verzorgen voor dit project! O.a. administratie, rapportage, advisering projectleiding en bestuur, communicatie met het Agentschap en eindverantwoording. Voor meer informatie Raoul Hosli en Jeroen van Beugen (0546-458355).

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder