Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie.

Motie Heersma

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij te maken voor de hierboven genoemde sectoren. Het idee is bedrijven uit deze sectoren te compenseren in loonkosten voor BBL-plekken. De aanvraag van de motie betreft een totale investering van 60 miljoen euro, wat neerkomt op een extra subsidiepot van 12 miljoen euro jaarlijks.

Besluit overheid subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie heeft besloten om met ingang van het schooljaar 2019/2020 €10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze extra subsidie komt bovenop de al bestaande subsidiepot waar bedrijven op basis van de huidige regeling al gebruik van kunnen maken. Uitsluitend bedrijven uit de drie genoemde sectoren kunnen aanspraak maken op deze extra subsidie. Omdat deze subsidie pas achteraf aangevraagd kan worden, is het dus extra interessant om vanaf het huidige schooljaar (nu dus) BBL-leerplekken aan te bieden!

Ben je benieuwd of je als bedrijf in aanmerking komt voor deze extra subsidie? Het ministerie hanteert de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te bepalen of je in aanmerking komt. Bedrijven die hoofdzakelijk werkzaamheden verrichten met een SBI-code die voorkomt in het overzicht kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie.

Mocht je nog vragen hebben of precies willen weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op via onze contact pagina.

Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

10-09-2019

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie. Motie Heersma Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij

Lees verder

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder