Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie.

Motie Heersma

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij te maken voor de hierboven genoemde sectoren. Het idee is bedrijven uit deze sectoren te compenseren in loonkosten voor BBL-plekken. De aanvraag van de motie betreft een totale investering van 60 miljoen euro, wat neerkomt op een extra subsidiepot van 12 miljoen euro jaarlijks.

Besluit overheid subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie heeft besloten om met ingang van het schooljaar 2019/2020 €10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Deze extra subsidie komt bovenop de al bestaande subsidiepot waar bedrijven op basis van de huidige regeling al gebruik van kunnen maken. Uitsluitend bedrijven uit de drie genoemde sectoren kunnen aanspraak maken op deze extra subsidie. Omdat deze subsidie pas achteraf aangevraagd kan worden, is het dus extra interessant om vanaf het huidige schooljaar (nu dus) BBL-leerplekken aan te bieden!

Ben je benieuwd of je als bedrijf in aanmerking komt voor deze extra subsidie? Het ministerie hanteert de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te bepalen of je in aanmerking komt. Bedrijven die hoofdzakelijk werkzaamheden verrichten met een SBI-code die voorkomt in het overzicht kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie.

Mocht je nog vragen hebben of precies willen weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op via onze contact pagina.

SLIM regeling

20-12-2019

Het nieuwe jaar breekt binnenkort aan en dat betekent weer volop nieuwe kansen voor subsidiemogelijkheden. De budgetten van bestaande subsidies zijn weer vol en nieuwe kansen bieden zich aan. In dit blog bespreken we de  SLIM-regeling, een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB vanaf 2020. Wat houdt de regeling precies in? Het

Lees verder

Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen

5-11-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de uitwerking van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet bekend gemaakt. Het doel van het kabinet is 49 procent CO2-vermindering in 2030. Echter, de berekeningen laten zien dat de CO2-vermindering blijft steken op 43-48 procent in 2030. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven

Lees verder

Stichting A+O helpt in zoektocht naar personeel

1-11-2019

Het oplopende tekort aan personeel voor bedrijven in de metaal- en elektrotechniek industrie zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer gebruik maken van ‘zij-instromers’. Een zij-instromer is nieuw personeel dat geen technische opleiding heeft afgerond en geen ervaring heeft binnen een technisch bedrijf. Door bijscholing en praktijkervaring kan uiteindelijk een technische functie uitgeoefend worden. Om de

Lees verder