Succesvol aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO

Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. Hiervoor heeft zij het Regionaal Investeringsfonds MBO in het leveren geroepen. Een aanvraag indienen is een lastig en tijdrovend proces. Considium helpt het proces te stroomlijnen waardoor de aanvraag sneller en succesvoller zal verlopen.

De belangrijkste en meest voorkomende misvatting is, is dat voorgenomen samenwerkingsactiviteiten worden verwoord in de vorm van een subsidieplan in plaats van een Businessplan. Dit moet een gedegen plan zijn, waarbij onderlinge waarde creatie en duurzame samenwerking de uitgangspunten zijn. De basis voor een succesvol Businessplan is een zorgvuldige regio-analyse. Verder is het belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de gemeenschappelijk visie, het plan van aanpak en de rollen en taken in de samenwerking.

We spreken uit ervaring! De adviseurs van Considium hebben succesvol bijgedragen aan gehonoreerde aanvragen. Volgens onze opdrachtgevers zijn we sterk in:

  • Het opstellen van een regio-analyse, door middel van desk- en field research. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige documentatie, interviews en intervisie bijeenkomsten;
  • Het formuleren van de visie en het vertalen van wensen en doelen naar een concreet en realistisch Businessplan. Dit is door de beschreven aanpak en organisatie een duurzaam routeboek gedurende de samenwerking;
  • Het ondersteunen bij het tot stand brengen van een samenwerkingsverband en het vastleggen van de afspraken;
  • Het opstellen van de meerjarenbegrotingen.

Mogen we ook succesvol zijn voor u ? Graag gaan we met u in gesprek om te kijken óf en op welke onderdelen we u kunnen versterken om samen een succesvolle aanvraag te maken. Nieuwsgierig? Of toch nog vragen? We maken graag een afspraak. Bel ons gerust: 0546-458355.

Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

28-12-2016

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

Lees verder

Succesvol aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO

6-11-2016

Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs.

Lees verder

Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

25-02-2016

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop.

Lees verder