Wijzigingen WBSO 2018

Kort de belangrijkste wijzigingen WBSO 2018 ten opzichte van 2017

Er komt geen nieuwe downloadversie beschikbaar. Men kan dus geen WBSO meer aanvragen via het offline aanvraag programma. Sommige invoervelden worden vergroot, zodat er meer ruimte voor tekst is. Sommige vragen en toelichtingen worden geherformuleerd voor meer duidelijkheid.

Let op! Voor de WBSO heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met beveiligingsniveau 2+

In de miljoenennota wordt onder andere de plannen voor de WBSO gepresenteerd. Voor 2018 daalt het budget ten opzichte van 2017 van €1.205 miljoen naar €1.163 miljoen. De oorzaak hiervan is de overschrijding van het budget in 2016 met €65 miljoen, dit moet in 2018 gecorrigeerd worden. Door de verlaging van het budget vindt er ook een verandering plaats in de tarieven van de schijven. Zo daalt de eerste schijf van 32% naar 31%, en de tweede schijf krijgt te maken met een daling van 16% naar 14%. Het tarief voor starters blijft echter wel gelijk, namelijk 40%.

Considium is succesvol in het snel en effectief aanvragen en verantwoorden van WBSO subsidie voor bedrijven die in Research & Development investeren.

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder