Succesvol aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO

Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. Hiervoor heeft zij het Regionaal Investeringsfonds MBO in het leveren geroepen. Een aanvraag indienen is een lastig en tijdrovend proces. Considium helpt het proces te stroomlijnen waardoor de aanvraag sneller en succesvoller zal verlopen.

De belangrijkste en meest voorkomende misvatting is, is dat voorgenomen samenwerkingsactiviteiten worden verwoord in de vorm van een subsidieplan in plaats van een Businessplan. Dit moet een gedegen plan zijn, waarbij onderlinge waarde creatie en duurzame samenwerking de uitgangspunten zijn. De basis voor een succesvol Businessplan is een zorgvuldige regio-analyse. Verder is het belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de gemeenschappelijk visie, het plan van aanpak en de rollen en taken in de samenwerking.

We spreken uit ervaring! De adviseurs van Considium hebben succesvol bijgedragen aan gehonoreerde aanvragen. Volgens onze opdrachtgevers zijn we sterk in:

  • Het opstellen van een regio-analyse, door middel van desk- en field research. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige documentatie, interviews en intervisie bijeenkomsten;
  • Het formuleren van de visie en het vertalen van wensen en doelen naar een concreet en realistisch Businessplan. Dit is door de beschreven aanpak en organisatie een duurzaam routeboek gedurende de samenwerking;
  • Het ondersteunen bij het tot stand brengen van een samenwerkingsverband en het vastleggen van de afspraken;
  • Het opstellen van de meerjarenbegrotingen.

Mogen we ook succesvol zijn voor u ? Graag gaan we met u in gesprek om te kijken óf en op welke onderdelen we u kunnen versterken om samen een succesvolle aanvraag te maken. Nieuwsgierig? Of toch nog vragen? We maken graag een afspraak. Bel ons gerust: 0546-458355.

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder