SLIM regeling

Het nieuwe jaar breekt binnenkort aan en dat betekent weer volop nieuwe kansen voor subsidiemogelijkheden. De budgetten van bestaande subsidies zijn weer vol en nieuwe kansen bieden zich aan. In dit blog bespreken we de  SLIM-regeling, een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB vanaf 2020.

Wat houdt de regeling precies in?

Het doel van deze subsidie is dat medewerkers zich blijven kunnen ontwikkelen tijdens hun werk leven. In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven.  Daarom kunnen MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden (leven lang leren). Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. In deze sectoren is het vaak een uitdaging om ontwikkeling te blijven stimuleren. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

Voor welke activiteiten heb je recht op subsidie?

Er kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor de volgende activiteiten:

  • Het (laten) opstellen van een opleidings-of ontwikkelingsplan voor je bedrijf;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor je werknemers;
  • Het ondersteunen van initiatieven die de leercultuur binnen je bedrijf bevorderen. Een voorbeeld is een samenwerkingsverband aangaan met een onderwijsinstelling. Het doel hiervan is het versterken van de leercultuur en het opleiden van medewerkers of werkzoekenden.
  • Het bieden van praktijkleerplaatsen voor medewerkers of werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen.

Voor welke kosten heb ik recht op subsidie?

Subsidie kan aangevraagd worden voor verschillende soorten kosten:

  • Externe kosten (bijvoorbeeld kosten van loopbaanadviseur)
  • Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van het initiatief,
  • 15% van de activiteitkosten ten behoeve van de overheadkosten
  • Subsidiabele vergoeding praktijkleerplaatsen (derde leerweg niet zijnde BBL) Max € 2.700,-

Subsidie en overige gegevens per aanvrager

Het onderstaande overzicht geef de subsidiemogelijkheden weer.

Aanvrager Subsidie (%) Min. subsidie Max. subsidie Looptijd
Kleine onderneming 80%  €              5.000  €               24.999 1 jaar
Middelgrote onderneming 60%  €              5.000  €               24.999 1 jaar
Samenwerkingsverbanden 60%  €              5.000  €            500.000 1 jaar
Grote onderneming (in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) 60%  €              5.000  €            200.000 2 jaar

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via mail: info@considium.nl of 085-0660293.

SLIM regeling

20-12-2019

Het nieuwe jaar breekt binnenkort aan en dat betekent weer volop nieuwe kansen voor subsidiemogelijkheden. De budgetten van bestaande subsidies zijn weer vol en nieuwe kansen bieden zich aan. In dit blog bespreken we de  SLIM-regeling, een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB vanaf 2020. Wat houdt de regeling precies in? Het

Lees verder

Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen

5-11-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de uitwerking van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet bekend gemaakt. Het doel van het kabinet is 49 procent CO2-vermindering in 2030. Echter, de berekeningen laten zien dat de CO2-vermindering blijft steken op 43-48 procent in 2030. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven

Lees verder

Stichting A+O helpt in zoektocht naar personeel

1-11-2019

Het oplopende tekort aan personeel voor bedrijven in de metaal- en elektrotechniek industrie zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer gebruik maken van ‘zij-instromers’. Een zij-instromer is nieuw personeel dat geen technische opleiding heeft afgerond en geen ervaring heeft binnen een technisch bedrijf. Door bijscholing en praktijkervaring kan uiteindelijk een technische functie uitgeoefend worden. Om de

Lees verder