SDE+ subsidie

Duurzame energieproductie (SDE+) is HOT!

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sinds 2011 stimuleert de overheid duurzame energieproductie met de SDE+ subsidie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In dit nieuwsbericht vertellen we waar de subsidie voor is, hoe het bedrag wordt berekend en aan welke voorwaarden je dient te voldoen als je de subsidie aanvraagt.

Waar is de subsidie SDE+ voor?

Subsidie kan worden verstrekt voor het produceren van de volgende duurzame energie:

  • De productie van hernieuwbare elektriciteit
  • De productie van hernieuwbaar gas
  • De productie van hernieuwbare warmte

De SDE-regeling richt zich op de volgende technologieën, met elk hun eigen voorwaarden en plannen:

Biomassa Windenergie
Geothermie Windenergie op zee
Water-energie Zon-energie

De totale subsidiepot voor 2019 is €10 miljard.

Wat is het idee van de subsidie?

De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van energie met fossiele brandstoffen. De SDE+ subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Het plaatje hieronder laat dit visueel zien. De SDE+ regeling maakt het rendabel om duurzame energie te produceren.

SDE-bijdrage

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

De hoeveelheid subsidie hangt af van drie elementen:

 1. De marktwaarde van de geleverde energie.
 2. Maximaal vastgesteld vermogen van productie-installatie
 3. Looptijd van de subsidie

De marktwaarde van de geleverde energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de marktwaarde jaarlijks opnieuw vast. Bij een lage marktwaarde is het verschil tussen de kostprijs en marktwaarde groot. Bij een hoge marktwaarde is het verschil tussen kostprijs en marktwaarde klein. Hoe groter het verschil tussen kostprijs en marktwaarde, hoe meer subsidie u krijgt om het verschil te compenseren.

Maximaal vastgesteld vermogen van productie-installatie

De subsidie SDE+ kent een maximumvermogen dat per productie-installatie gesubsidieerd wordt. Dit wordt het maximumaantal vollasturen genoemd. Wat het maximumvermogen is, wordt per technologie vastgesteld.

Looptijd van subsidie

De looptijd van de SDE+ is afhankelijk per technologie en varieert tussen de 8, 12 en 15 jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor de SDE+ subsidie?

Het RVO stelt een aantal voorwaarden vast waar de investering aan moet voldoen:

  • Goed onderbouwd verhaal
  • Sterke haalbaarheidsstudie
  • Compleet digitaal aanvraagformulier met:
   • Benodigde vergunningen
   • Benodigde bijlagen

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via mail: info@considium.nl of 085-0660293.

SLIM regeling

20-12-2019

Het nieuwe jaar breekt binnenkort aan en dat betekent weer volop nieuwe kansen voor subsidiemogelijkheden. De budgetten van bestaande subsidies zijn weer vol en nieuwe kansen bieden zich aan. In dit blog bespreken we de  SLIM-regeling, een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB vanaf 2020. Wat houdt de regeling precies in? Het

Lees verder

Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen

5-11-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de uitwerking van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet bekend gemaakt. Het doel van het kabinet is 49 procent CO2-vermindering in 2030. Echter, de berekeningen laten zien dat de CO2-vermindering blijft steken op 43-48 procent in 2030. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven

Lees verder

Stichting A+O helpt in zoektocht naar personeel

1-11-2019

Het oplopende tekort aan personeel voor bedrijven in de metaal- en elektrotechniek industrie zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer gebruik maken van ‘zij-instromers’. Een zij-instromer is nieuw personeel dat geen technische opleiding heeft afgerond en geen ervaring heeft binnen een technisch bedrijf. Door bijscholing en praktijkervaring kan uiteindelijk een technische functie uitgeoefend worden. Om de

Lees verder