SDE+ najaarsronde 2019

 

Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Gefaseerde openstelling

Het aanvragen van de subsidie verloopt in drie fasen:

  • Fase 1: start op 29 oktober 9:00 uur tot 4 november, 17:00 uur met als grens 0,090 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,064 €/kWh)
  • Fase 2: start op 4 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur met als grens 0,110 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,078 €/kWh)
  • Fase 3: start op 11 november, 17:00 uur tot 14 november, 17:00 uur met als grens 0,130 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,092 €/kWh)

Het doel van deze gefaseerde openstelling is om aanvragers ertoe te bewegen om subsidie aan te vragen voor een lagere grens. Aanvragen worden namelijk behandeld volgens het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe. Langer wachten verhoogt dus het risico op minder subsidie. Een goede voorlichting over hoe u als aanvrager dit het beste kan aanpakken kan hierbij helpen.

Aanscherpingen SDE+ najaarsronde 2019

De regeling is op twee onderdelen aangescherpt:

  • Bij het produceren van elektriciteit dient de aanvrager een verklaring mee te sturen van de eigenaar van de locatie waar de zonnepanelen komen te liggen.
  • Bij het produceren van elektriciteit dient de aanvrager een document mee te sturen waarin staat dat de netbeheerder verklaart voldoende transportcapaciteit beschikbaar te hebben op de specifieke locatie.

Verklaring toestemming zonnepanelen

Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om een formulier (model toestemming locatie-eigenaar) – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met uw aanvraag mee te sturen. Er komt een format waarin de verhuurder toestemming geeft voor de exploitatie van de zonnepanelen. Bent u wel eigenaar van de beoogde locatie? Dan kunt u het formulier zelf invullen.

Verklaring transportcapaciteit

Wilt een aanvraag indienen, dan dient u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Op sommige plekken in Nederland is er namelijk een transportcapaciteit probleem. Dit probleem betekent dat de net leverancier het afnemen en terug leveren van capaciteit niet kan verwerken. Bij het aanvragen dient uit de verklaring te blijken dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via mail: info@considium.nl of 085-0660293.

SDE+ najaarsronde 2019

10-10-2019

  Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Lees verder

SDE+ subsidie

8-10-2019

Duurzame energieproductie (SDE+) is HOT! Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sinds 2011 stimuleert de overheid duurzame energieproductie met de SDE+ subsidie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In dit

Lees verder

Subsidie update Prinsjesdag 2019

20-09-2019

Tijdens Prinsjesdag 2019 zijn er ook op het gebied van subsidies een aantal wijzigingen doorgevoerd. We nemen de belangrijkste wijzigingen met u door. Energie-Investeringsaftrek (EIA) sluit beter aan op het klimaatakkoord De subsidiemogelijkheden voor de EIA-regeling worden vanaf 2020 verruimd. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van het klimaatakkoord waarbij de focus ligt op

Lees verder