SDE+ najaarsronde 2019

 

Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Gefaseerde openstelling

Het aanvragen van de subsidie verloopt in drie fasen:

  • Fase 1: start op 29 oktober 9:00 uur tot 4 november, 17:00 uur met als grens 0,090 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,064 €/kWh)
  • Fase 2: start op 4 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur met als grens 0,110 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,078 €/kWh)
  • Fase 3: start op 11 november, 17:00 uur tot 14 november, 17:00 uur met als grens 0,130 €/kWh voor elektriciteit en/of warmte (grens voor gas is 0,092 €/kWh)

Het doel van deze gefaseerde openstelling is om aanvragers ertoe te bewegen om subsidie aan te vragen voor een lagere grens. Aanvragen worden namelijk behandeld volgens het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe. Langer wachten verhoogt dus het risico op minder subsidie. Een goede voorlichting over hoe u als aanvrager dit het beste kan aanpakken kan hierbij helpen.

Aanscherpingen SDE+ najaarsronde 2019

De regeling is op twee onderdelen aangescherpt:

  • Bij het produceren van elektriciteit dient de aanvrager een verklaring mee te sturen van de eigenaar van de locatie waar de zonnepanelen komen te liggen.
  • Bij het produceren van elektriciteit dient de aanvrager een document mee te sturen waarin staat dat de netbeheerder verklaart voldoende transportcapaciteit beschikbaar te hebben op de specifieke locatie.

Verklaring toestemming zonnepanelen

Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om een formulier (model toestemming locatie-eigenaar) – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met uw aanvraag mee te sturen. Er komt een format waarin de verhuurder toestemming geeft voor de exploitatie van de zonnepanelen. Bent u wel eigenaar van de beoogde locatie? Dan kunt u het formulier zelf invullen.

Verklaring transportcapaciteit

Wilt een aanvraag indienen, dan dient u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Op sommige plekken in Nederland is er namelijk een transportcapaciteit probleem. Dit probleem betekent dat de net leverancier het afnemen en terug leveren van capaciteit niet kan verwerken. Bij het aanvragen dient uit de verklaring te blijken dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Heeft u na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via mail: info@considium.nl of 085-0660293.

Oud collega Tom Boonen lanceert startup Utrecht Housing 

27-05-2021

Bij Considium helpen wij bedrijven met het binnenhalen van subsidie op verschillende vlakken. We vinden het bijvoorbeeld mooi om met innovatieve projecten bezig te zijn en bedrijven daarin te ondersteunen. Het is dan leuk om te zien dat onze oud collega, Tom Boonen, sinds kort een innovatieve startup is begonnen. De ideale huisgenoot in Utrecht

Lees verder

Voorschot subsidie praktijkleren

11-05-2020

In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling  praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis  tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Het voorschot kan alleen

Lees verder

WBSO voor Hiway B.V.

5-03-2020

Sinds dit jaar mogen wij de WBSO aanvraag voor Hiway B.V. verzorgen, een innovatief jong bedrijf dat een banenmarktplaats aanbiedt voor werkzoekenden en werkaanbieders. Hiway staat voor innovatieve ontwikkelingen die alle processen omtrent werk versimpelen. In dit interview spreken we met Wout Brink, Head of Strategic Partnerships, waar hij verantwoordelijk is voor alle commerciële activiteiten

Lees verder