Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF MBO) verlengd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het regionaal investeringsfonds officieel verlengd en tegelijkertijd lichtelijk gewijzigd. De Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die ten doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

De regeling zal in 2018, net als in de jaren ervoor, van 1 januari tot en met 31 januari en van 1 juni tot en met 30 juni open staan voor aanvragen. De subsidieperiode heeft in bijzondere gevallen een wijziging doorgemaakt. In bijzondere gevallen is deze te verlengen met één jaar, waardoor de subsidieperiode in totaal vijf jaar strekt. Dit omdat het OCW heeft opgemerkt dat vier jaar te kort is voor bepaalde projecten. Om te voorkomen dat deze projecten vroegtijdig gedwongen zijn te stoppen is er nu dus de mogelijkheid om de subsidieperiode voor één jaar te verlengen. Er moet echter wel een goede reden zijn voor de verlenging, wat bijvoorbeeld het geval is wanneer er zich onverwachte omstandigheden voordoen bij de uitvoering van het project.

Tot slot wordt de regeling niet meer uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, maar door de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen.

Volgens onze opdrachtgevers zijn we sterk in:

  • Het opstellen van een regio-analyse, door middel van desk- en field research. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige documentatie, interviews en intervisie bijeenkomsten;
  • Het formuleren van de visie en het vertalen van wensen en doelen naar een concreet en realistisch Businessplan. Dit is door de beschreven aanpak en organisatie een duurzaam routeboek gedurende de samenwerking;
  • Het ondersteunen bij het tot stand brengen van een samenwerkingsverband en het vastleggen van de afspraken;
  • Het opstellen van de meerjarenbegrotingen.

Wilt u succesvol zijn met de RIF MBO subsidie? Wij spreken uit ervaring! De adviseurs van Considium hebben succesvol bijgedragen aan gehonoreerde aanvragen en staan klaar uw vragen te beantwoorden !

Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

24-05-2018

Investeert u samen met uw medewerkers in het langer productief worden en blijven ? En zet u in op leeftijdsbewust personeelsbeleid ?  Dan komt u waarschijnlijk eenmalig in aanmerking voor een subsidie van 12.500 euro!

Lees verder

Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn

18-11-2017

SectorplanPlus is een subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn t.b.v. opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Lees verder

CO2 Compensatie programma Considium

16-11-2017

Investeert u als ondernemer ook in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen om samen te kijken welke subsidie- en of fiscale mogelijkheden hier voor beschikbaar zijn.

Lees verder