Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF MBO) verlengd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het regionaal investeringsfonds officieel verlengd en tegelijkertijd lichtelijk gewijzigd. De Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die ten doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

De regeling zal in 2018, net als in de jaren ervoor, van 1 januari tot en met 31 januari en van 1 juni tot en met 30 juni open staan voor aanvragen. De subsidieperiode heeft in bijzondere gevallen een wijziging doorgemaakt. In bijzondere gevallen is deze te verlengen met één jaar, waardoor de subsidieperiode in totaal vijf jaar strekt. Dit omdat het OCW heeft opgemerkt dat vier jaar te kort is voor bepaalde projecten. Om te voorkomen dat deze projecten vroegtijdig gedwongen zijn te stoppen is er nu dus de mogelijkheid om de subsidieperiode voor één jaar te verlengen. Er moet echter wel een goede reden zijn voor de verlenging, wat bijvoorbeeld het geval is wanneer er zich onverwachte omstandigheden voordoen bij de uitvoering van het project.

Tot slot wordt de regeling niet meer uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, maar door de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen.

Volgens onze opdrachtgevers zijn we sterk in:

  • Het opstellen van een regio-analyse, door middel van desk- en field research. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige documentatie, interviews en intervisie bijeenkomsten;
  • Het formuleren van de visie en het vertalen van wensen en doelen naar een concreet en realistisch Businessplan. Dit is door de beschreven aanpak en organisatie een duurzaam routeboek gedurende de samenwerking;
  • Het ondersteunen bij het tot stand brengen van een samenwerkingsverband en het vastleggen van de afspraken;
  • Het opstellen van de meerjarenbegrotingen.

Wilt u succesvol zijn met de RIF MBO subsidie? Wij spreken uit ervaring! De adviseurs van Considium hebben succesvol bijgedragen aan gehonoreerde aanvragen en staan klaar uw vragen te beantwoorden !

SDE+ najaarsronde 2019

10-10-2019

  Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Lees verder

SDE+ subsidie

8-10-2019

Duurzame energieproductie (SDE+) is HOT! Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sinds 2011 stimuleert de overheid duurzame energieproductie met de SDE+ subsidie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In dit

Lees verder

Subsidie update Prinsjesdag 2019

20-09-2019

Tijdens Prinsjesdag 2019 zijn er ook op het gebied van subsidies een aantal wijzigingen doorgevoerd. We nemen de belangrijkste wijzigingen met u door. Energie-Investeringsaftrek (EIA) sluit beter aan op het klimaatakkoord De subsidiemogelijkheden voor de EIA-regeling worden vanaf 2020 verruimd. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van het klimaatakkoord waarbij de focus ligt op

Lees verder