Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard.

De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen aan. Naar verwachting gaat de regeling in het najaar van 2019 onder dezelfde voorwaarden open.

 

Het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen

Fase Open Sluiting Fasegrenzen elektriciteit en warmte* (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)
Fase 1 12 maart, 9:00 uur 18 maart, 17:00 uur 0,090 0,064
Fase 2 18 maart, 17:00 uur 25 maart, 17:00 uur 0,110 0,078
Fase 3 25 maart, 17:00 uur 4 april 17:00 uur 0,130 0,092

* vergoeding voor PV-installaties tot 1 megawattpiek zijn maximaal afgetopt op 10,1 cent per kWh en voor installaties van meer dan 1 megawattpiek 9,5 cent per kWh ongeacht de fase.

De SDE+ in het kort

Met de SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren.

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

SDE+ 2019 subsidie aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE+ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Considium kan uw bedrijf begeleiden bij uw aanvraag.

SLIM regeling

20-12-2019

Het nieuwe jaar breekt binnenkort aan en dat betekent weer volop nieuwe kansen voor subsidiemogelijkheden. De budgetten van bestaande subsidies zijn weer vol en nieuwe kansen bieden zich aan. In dit blog bespreken we de  SLIM-regeling, een nieuwe subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB vanaf 2020. Wat houdt de regeling precies in? Het

Lees verder

Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen

5-11-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de uitwerking van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet bekend gemaakt. Het doel van het kabinet is 49 procent CO2-vermindering in 2030. Echter, de berekeningen laten zien dat de CO2-vermindering blijft steken op 43-48 procent in 2030. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aangegeven

Lees verder

Stichting A+O helpt in zoektocht naar personeel

1-11-2019

Het oplopende tekort aan personeel voor bedrijven in de metaal- en elektrotechniek industrie zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer gebruik maken van ‘zij-instromers’. Een zij-instromer is nieuw personeel dat geen technische opleiding heeft afgerond en geen ervaring heeft binnen een technisch bedrijf. Door bijscholing en praktijkervaring kan uiteindelijk een technische functie uitgeoefend worden. Om de

Lees verder