Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard.

De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen aan. Naar verwachting gaat de regeling in het najaar van 2019 onder dezelfde voorwaarden open.

 

Het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen

Fase Open Sluiting Fasegrenzen elektriciteit en warmte* (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)
Fase 1 12 maart, 9:00 uur 18 maart, 17:00 uur 0,090 0,064
Fase 2 18 maart, 17:00 uur 25 maart, 17:00 uur 0,110 0,078
Fase 3 25 maart, 17:00 uur 4 april 17:00 uur 0,130 0,092

* vergoeding voor PV-installaties tot 1 megawattpiek zijn maximaal afgetopt op 10,1 cent per kWh en voor installaties van meer dan 1 megawattpiek 9,5 cent per kWh ongeacht de fase.

De SDE+ in het kort

Met de SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren.

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

SDE+ 2019 subsidie aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE+ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Considium kan uw bedrijf begeleiden bij uw aanvraag.

SDE+ najaarsronde 2019

10-10-2019

  Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Lees verder

SDE+ subsidie

8-10-2019

Duurzame energieproductie (SDE+) is HOT! Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sinds 2011 stimuleert de overheid duurzame energieproductie met de SDE+ subsidie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In dit

Lees verder

Subsidie update Prinsjesdag 2019

20-09-2019

Tijdens Prinsjesdag 2019 zijn er ook op het gebied van subsidies een aantal wijzigingen doorgevoerd. We nemen de belangrijkste wijzigingen met u door. Energie-Investeringsaftrek (EIA) sluit beter aan op het klimaatakkoord De subsidiemogelijkheden voor de EIA-regeling worden vanaf 2020 verruimd. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van het klimaatakkoord waarbij de focus ligt op

Lees verder