Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard.

De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen aan. Naar verwachting gaat de regeling in het najaar van 2019 onder dezelfde voorwaarden open.

 

Het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen

Fase Open Sluiting Fasegrenzen elektriciteit en warmte* (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)
Fase 1 12 maart, 9:00 uur 18 maart, 17:00 uur 0,090 0,064
Fase 2 18 maart, 17:00 uur 25 maart, 17:00 uur 0,110 0,078
Fase 3 25 maart, 17:00 uur 4 april 17:00 uur 0,130 0,092

* vergoeding voor PV-installaties tot 1 megawattpiek zijn maximaal afgetopt op 10,1 cent per kWh en voor installaties van meer dan 1 megawattpiek 9,5 cent per kWh ongeacht de fase.

De SDE+ in het kort

Met de SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren.

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

SDE+ 2019 subsidie aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE+ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Considium kan uw bedrijf begeleiden bij uw aanvraag.

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder