HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet

Introductie terugkeerpremie in de Ziektewet

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW (ERD-ZW) terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. De hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend.

Minimumpremie na terugkeer UWV (te) laag

Wanneer een grote werkgever na meer dan twee jaar eigen risicodragerschap voor de Ziektewet terugkeert naar het publieke stelsel (UWV), dan betaalt hij de eerste twee jaar alleen de minimumpremie. In 2014 is de minimumpremie 0,14%. Volgens minister Asscher staat deze premie niet in verhouding tot het risico op ziekteverzuim in die eerste twee jaar na terugkeer. Er kan namelijk direct na terugkeer al sprake zijn van zieke werknemers aan wie UWV Ziektewetuitkeringen moet verstrekken.

Mogelijk kiezen werkgevers voor terugkeer naar UWV vanwege deze (te) lage premiestelling. “Schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigen risico-dragerschap”, aldus Asscher.

Terugkeerpremie per 1 januari 2015
De invoering van een terugkeerpremie per 1 januari 2015 moet meer evenwicht brengen in de Ziektewetpremie en het risico op Ziektewet-uitkeringen in de eerste twee jaar na terugkeer. Deze terugkeerpremie geldt dan voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om terug te keren naar UWV.

Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met Considium B.V. – Dhr. R. Hosli (consultant)

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder