HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet

Introductie terugkeerpremie in de Ziektewet

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW (ERD-ZW) terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. De hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend.

Minimumpremie na terugkeer UWV (te) laag

Wanneer een grote werkgever na meer dan twee jaar eigen risicodragerschap voor de Ziektewet terugkeert naar het publieke stelsel (UWV), dan betaalt hij de eerste twee jaar alleen de minimumpremie. In 2014 is de minimumpremie 0,14%. Volgens minister Asscher staat deze premie niet in verhouding tot het risico op ziekteverzuim in die eerste twee jaar na terugkeer. Er kan namelijk direct na terugkeer al sprake zijn van zieke werknemers aan wie UWV Ziektewetuitkeringen moet verstrekken.

Mogelijk kiezen werkgevers voor terugkeer naar UWV vanwege deze (te) lage premiestelling. “Schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigen risico-dragerschap”, aldus Asscher.

Terugkeerpremie per 1 januari 2015
De invoering van een terugkeerpremie per 1 januari 2015 moet meer evenwicht brengen in de Ziektewetpremie en het risico op Ziektewet-uitkeringen in de eerste twee jaar na terugkeer. Deze terugkeerpremie geldt dan voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om terug te keren naar UWV.

Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met Considium B.V. – Dhr. R. Hosli (consultant)

Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

24-05-2018

Investeert u samen met uw medewerkers in het langer productief worden en blijven ? En zet u in op leeftijdsbewust personeelsbeleid ?  Dan komt u waarschijnlijk eenmalig in aanmerking voor een subsidie van 12.500 euro!

Lees verder

Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn

18-11-2017

SectorplanPlus is een subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn t.b.v. opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Lees verder

CO2 Compensatie programma Considium

16-11-2017

Investeert u als ondernemer ook in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen om samen te kijken welke subsidie- en of fiscale mogelijkheden hier voor beschikbaar zijn.

Lees verder