Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

Werkgevers opgelet!

Investeert u samen met uw medewerkers in het langer productief worden en blijven ? En zet u in op leeftijdsbewust personeelsbeleid ?  Dan komt u waarschijnlijk eenmalig in aanmerking voor een subsidie van 12.500 euro!

Subsidie is beschikbaar voor advies- en implementatietrajecten die gericht zijn op:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten tot een maximum van 12.500 euro subsidie.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat veel bedrijven wel willen investeren in duurzame inzetbaarheid, maar niet weten welke interventies leiden tot de gewenste “return on investment”. Considium kan u daarbij praktisch en resultaatgericht helpen door middel van een in de praktijk bewezen quickscan en het opstellen van een “roadbook naar inzetbaarheid”.

Considium heeft in de afgelopen jaren 100% van haar aanvragen in het kader van deze regeling gehonoreerd gekregen. En neemt het verwerven van de subsidie voor u volledig uit handen . Van aanvraag tot afronding!

Voor meer informatie over de “quickscan” en het “roadbook naar inzetbaarheid” of naar onze succesvolle aanpak in het verwerven van subsidies kunt u bellen met een van onze adviseurs 085-0660293. We staan u graag te woord.

Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

10-09-2019

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie. Motie Heersma Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij

Lees verder

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder