CO2 Compensatie programma Considium


CO2 Compensatie

Zoals u wellicht weet rijdt het rally team van Considium op bio brandstof in plaats van benzine met als doel de milieudruk te verlagen. Echter de rally auto rijdt maar ca. 1.200 km per jaar en is daarmee niet echt een vervuiler. De bedrijfsauto’s van Considium daarentegen rijden tegen de 40.000 kilometer per jaar. Reden voor Jeroen van Beugen en Raoul Hosli van Considium om daar eens kritisch naar te kijken.

Raoul Hosli heeft gekozen voor de Volvo V60 Hybride. Zijn woonwerk verkeer kan hij daarmee praktisch elektrisch rijden. En daarnaast wordt de auto ondersteund door de elektro motor met gunstigere emissie waarden tot gevolg. Jeroen van Beugen heeft gekozen voor de Mercedes GLC met BLUETEC-technologie. Deze technologie onderschept 98% van alle roetdeeltjes en daarbij wordt 80% van de NOx-emissie omgezet in onschadelijke stikstof en water.

Toch vonden we dit niet genoeg. Daarom hebben we afgelopen jaar meegedraaid in het CO2 compensatie programma van Travelcard. We zijn dan ook trots op het feit dat de afgelopen 50.000 km door ons CO2 neutraal zijn gereden. Van elke liter brandstof dragen we een bedrag af dat geïnvesteerd wordt in CO2 compensatieprojecten. Deze projecten worden streng gecontroleerd en hebben een VCS of GOLD Standard certificering

Deze interventie in het wagenpark heeft er voor gezorgd dat we tegen gelijke of zelfs lagere bedrijfskosten de CO2 uitstoot volledig hebben gecompenseerd.

Investeert u als ondernemer ook in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen om samen te kijken welke subsidie- en of fiscale mogelijkheden hier voor beschikbaar zijn.

 

 

 

 

Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

10-09-2019

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie. Motie Heersma Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij

Lees verder

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder