Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop. De minister wil de O&O-fondsen vervangen door een systeem met ’individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten’ voor iedereen. Dit zou kunnen worden bekostigd via een algemene scholingspremie, zo meldt Het Financieele Dagblad.

Asscher laat de mogelijkheden voor zo’n algemene scholingspremie onderzoeken. Daarbij wordt op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar de instelling van een nationaal scholingsfonds. Asscher hoopt dat vaste en flexibele werknemers en zzp’ers zich op die manier eenvoudiger en vaker kunnen bij- en omscholen, nu de arbeidsmarkt door robotisering en internationalisering snel verandert.

Politiek Den Haag maakt zich al jaren druk over de O&O-fondsen, die door de werkgevers en vakbonden per branche worden bestuurd en gefinancierd, en vaak behoorlijk wat geld in kas hebben. Ruim 85% van deze scholingsfondsen betaalt alleen scholing voor de eigen sector. De O&O-fondsen werken steeds meer intersectoraal samen, maar gaat dit nog veel te langzaam, aldus Asscher.

Ook wil de minister dat de O&O-fondsen meer hun best doen om laaggeschoolden en flexwerkers te bereiken. Werkgevers investeren nu vooral in de scholing van hun vaste personeel, omdat zij ’niet voor de concurrentie willen scholen’. Ook ouderen, laag- en middelbaar opgeleiden doen weinig aan bijscholing, terwijl juist de banen van het middenkader op dit moment worden bedreigd. In 2014 gaf 68% van de hoogopgeleiden aan recent te zijn bijgeschoold tegen 37% van de laagopgeleiden.

Voor de langere termijn ziet Asscher ook een ’algemeen geaccepteerde periodieke keuring’ voor zich, een soort APK voor alle werkenden. Mensen kunnen dan checken hoe hun loopbaan ervoor staat en welke acties zij moeten ondernemen.

Voor meer informatie over de Asschergelden (sectorplannen) of andere subsidies voor scholing en werkgelegenheid kunt u altijd contact opnemen met Raoul Hosli (Tilburg) of Jeroen van Beugen (Almelo).

SDE+ najaarsronde 2019

10-10-2019

  Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling is al jaren de belangrijkste subsidieregeling voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. De aanvraagperiode loopt van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze periode is €5 miljard.

Lees verder

SDE+ subsidie

8-10-2019

Duurzame energieproductie (SDE+) is HOT! Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Sinds 2011 stimuleert de overheid duurzame energieproductie met de SDE+ subsidie. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. In dit

Lees verder

Subsidie update Prinsjesdag 2019

20-09-2019

Tijdens Prinsjesdag 2019 zijn er ook op het gebied van subsidies een aantal wijzigingen doorgevoerd. We nemen de belangrijkste wijzigingen met u door. Energie-Investeringsaftrek (EIA) sluit beter aan op het klimaatakkoord De subsidiemogelijkheden voor de EIA-regeling worden vanaf 2020 verruimd. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van het klimaatakkoord waarbij de focus ligt op

Lees verder