Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop. De minister wil de O&O-fondsen vervangen door een systeem met ’individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten’ voor iedereen. Dit zou kunnen worden bekostigd via een algemene scholingspremie, zo meldt Het Financieele Dagblad.

Asscher laat de mogelijkheden voor zo’n algemene scholingspremie onderzoeken. Daarbij wordt op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar de instelling van een nationaal scholingsfonds. Asscher hoopt dat vaste en flexibele werknemers en zzp’ers zich op die manier eenvoudiger en vaker kunnen bij- en omscholen, nu de arbeidsmarkt door robotisering en internationalisering snel verandert.

Politiek Den Haag maakt zich al jaren druk over de O&O-fondsen, die door de werkgevers en vakbonden per branche worden bestuurd en gefinancierd, en vaak behoorlijk wat geld in kas hebben. Ruim 85% van deze scholingsfondsen betaalt alleen scholing voor de eigen sector. De O&O-fondsen werken steeds meer intersectoraal samen, maar gaat dit nog veel te langzaam, aldus Asscher.

Ook wil de minister dat de O&O-fondsen meer hun best doen om laaggeschoolden en flexwerkers te bereiken. Werkgevers investeren nu vooral in de scholing van hun vaste personeel, omdat zij ’niet voor de concurrentie willen scholen’. Ook ouderen, laag- en middelbaar opgeleiden doen weinig aan bijscholing, terwijl juist de banen van het middenkader op dit moment worden bedreigd. In 2014 gaf 68% van de hoogopgeleiden aan recent te zijn bijgeschoold tegen 37% van de laagopgeleiden.

Voor de langere termijn ziet Asscher ook een ’algemeen geaccepteerde periodieke keuring’ voor zich, een soort APK voor alle werkenden. Mensen kunnen dan checken hoe hun loopbaan ervoor staat en welke acties zij moeten ondernemen.

Voor meer informatie over de Asschergelden (sectorplannen) of andere subsidies voor scholing en werkgelegenheid kunt u altijd contact opnemen met Raoul Hosli (Tilburg) of Jeroen van Beugen (Almelo).

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder

Laatste tijdvak (voorlopig) Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

30-01-2019

Er komt (voorlopig) nog één keer een tijdvak subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven beschikbaar voor het inzetten van extern adviseur(s) die een adviesproject en/of implementatieproject uitvoert ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij kun je denken aan gezond en veilig werken, leercultuur, ziekteverzuim, competentieonderzoek, loopbaanontwikkeling, organisatie van het werk, etc. Adviestrajecten kunnen worden gefinancierd

Lees verder