Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.Het sectorplan Hart van Brabant voorziet in het in kaart brengen, begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan en omscholing van 800 mensen. Een deel van de 800 mensen zouden zonder de subsidie ook (nieuw) werk hebben gevonden. Voor het andere deel draagt de subsidie eraan bij dat mensen eerder en beter begeleid/geschoold aan het werk komen. Verder draagt het in groeisectoren bij aan eerder beschikbaar hebben van goed gekwalificeerd personeel voor werkgevers.

De bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het ministerie in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het sociaal akkoord uit 2013, waarin het Kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Erik de Ridder, wethouder Economie en Werk & Inkomen van Tilburg: “Deze subsidie zie ik als een compliment voor de inspanningen in onze regio. Het betekent extra banen en meer kansen voor inwoners van onze regio. De gezamenlijke gemeenten in de regio Hart van Brabant maken zich hard voor de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum. Deze subsidie maakt de komst van dat centrum mogelijk.”

Midpoint Brabant (en penvoerder van deze subsidie namens de organisaties die samen de multihelix vormen in Midden-Brabant), is zeer verheugd met de toekenning van deze subsidie: “Het maakt mogelijk dat we in de regio Midden-Brabant 800 mensen van werk naar werk of van uitkering naar werk kunnen helpen in de sectoren logistiek, leisure, zorg en techniek.”

Considium BV is trots het financiele management te mogen verzorgen voor dit project! O.a. administratie, rapportage, advisering projectleiding en bestuur, communicatie met het Agentschap en eindverantwoording. Voor meer informatie Raoul Hosli en Jeroen van Beugen (0546-458355).

Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn

18-11-2017

SectorplanPlus is een subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn t.b.v. opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. Waarom Sectorplan Plus subsidie voor scholing? De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. De werkgelegenheid gaat de komende jaren flink stijgen, … Continue reading “Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn”

Lees verder

CO2 Compensatie programma

16-11-2017

CO2 Compensatie Zoals u wellicht weet rijdt het rally team van Considium op bio brandstof in plaats van benzine met als doel de milieudruk te verlagen. Echter de rally auto rijdt maar ca. 1.200 km per jaar en is daarmee niet echt een vervuiler. De bedrijfsauto’s van Considium daarentegen rijden tegen de 40.000 kilometer per jaar. Reden voor … Continue reading “CO2 Compensatie programma”

Lees verder

Considium navigeert onderwijsinstellingen naar financiële middelen voor intensievere samenwerking met het werkveld

7-11-2017

Als onderwijsbestuurder of directielid bent u ongetwijfeld op de hoogte dat de Nederlandse overheid een nog betere aansluiting van het MBO op de arbeidsmarkt beoogt. Wellicht loopt u als onderwijsverantwoordelijke rond met tal van ideeën en plannen om daaraan invulling te geven. Dat aan het concretiseren daarvan financiële consequenties zijn verbonden, beseft de overheid en het … Continue reading “Considium navigeert onderwijsinstellingen naar financiële middelen voor intensievere samenwerking met het werkveld”

Lees verder