Nieuws

28-12-2016

Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

Lees verder >
6-11-2016

Succesvol aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO

Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs.

Lees verder >
25-02-2016

Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop.

Lees verder >
1-08-2015

Innovatiebox

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een brief over het gebruik van de Innovatiebox naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanleiding voor de brief was een verzoek van de Volkskrant op grond van de Wet openbaarheid bestuur om cijfers over de Innovatiebox te verschaffen. De Innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting ter stimulering van innovatie. … Continue reading “Innovatiebox”

Lees verder >
1-08-2015

Aanpak werkloosheid: banen plannen en ruimere premiekorting jongeren

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ontwikkeling van de werkloosheid en de verwachting voor het komende jaar. In de brief gaat Asscher onder meer in op de stand van zaken van de Regeling cofinanciering sectorplannen. Alle aanvragen uit de eerste en tweede tranche zijn inmiddels beoordeeld. In totaal zijn … Continue reading “Aanpak werkloosheid: banen plannen en ruimere premiekorting jongeren”

Lees verder >
1-08-2015

14 miljoen voor nieuwe aanpak om werkloze jongeren aan werk te helpen

Minister Asscher (SZW) trekt de komende twee jaar € 14 miljoen uit om 23.000 werkloze jongeren binnen twee jaar aan een baan te helpen. Het gaat om jongeren die kampen met een aantal problemen, zo hebben ze vaak weinig werkervaring, weten ze niet welke vaardigheden werkgevers belangrijk vinden en stellen ze daarom nog te vaak een … Continue reading “14 miljoen voor nieuwe aanpak om werkloze jongeren aan werk te helpen”

Lees verder >
1-08-2015

Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop. De minister wil de O&O-fondsen vervangen door een systeem met ’individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten’ voor iedereen. Dit zou kunnen worden bekostigd via een algemene scholingspremie, zo meldt Het … Continue reading “Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien”

Lees verder >
1-08-2015

HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet

Introductie terugkeerpremie in de Ziektewet In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW (ERD-ZW) terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. De hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend. … Continue reading “HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet”

Lees verder >
1-08-2015

MBO Investeringsfonds

Regionaal investeringsfonds MBO De Regeling stagebox van OCW houdt vanaf 2014 op te bestaan. Jaarlijks ontving het mbo 25 miljoen euro vanuit deze regeling. De middelen die voor de Regeling stagebox gereserveerd waren, komen nu beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van OCW … Continue reading “MBO Investeringsfonds”

Lees verder >
1-08-2015

Subsidie Kwaliteit Arbeidsverhoudingen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ook in 2014 een bedrag van € 300.000 beschikbaar voor de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die een praktijkgericht karakter hebben. Zij dienen bij te dragen aan het realiseren van daadwerkelijke veranderingen in de arbeidsverhoudingen. Deze verandering kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden omdat het … Continue reading “Subsidie Kwaliteit Arbeidsverhoudingen”

Lees verder >