Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop. De minister wil de O&O-fondsen vervangen door een systeem met ’individuele, fundamentele scholingsrechten en -plichten’ voor iedereen. Dit zou kunnen worden bekostigd via een algemene scholingspremie, zo meldt Het Financieele Dagblad.

Asscher laat de mogelijkheden voor zo’n algemene scholingspremie onderzoeken. Daarbij wordt op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar de instelling van een nationaal scholingsfonds. Asscher hoopt dat vaste en flexibele werknemers en zzp’ers zich op die manier eenvoudiger en vaker kunnen bij- en omscholen, nu de arbeidsmarkt door robotisering en internationalisering snel verandert.

Politiek Den Haag maakt zich al jaren druk over de O&O-fondsen, die door de werkgevers en vakbonden per branche worden bestuurd en gefinancierd, en vaak behoorlijk wat geld in kas hebben. Ruim 85% van deze scholingsfondsen betaalt alleen scholing voor de eigen sector. De O&O-fondsen werken steeds meer intersectoraal samen, maar gaat dit nog veel te langzaam, aldus Asscher.

Ook wil de minister dat de O&O-fondsen meer hun best doen om laaggeschoolden en flexwerkers te bereiken. Werkgevers investeren nu vooral in de scholing van hun vaste personeel, omdat zij ’niet voor de concurrentie willen scholen’. Ook ouderen, laag- en middelbaar opgeleiden doen weinig aan bijscholing, terwijl juist de banen van het middenkader op dit moment worden bedreigd. In 2014 gaf 68% van de hoogopgeleiden aan recent te zijn bijgeschoold tegen 37% van de laagopgeleiden.

Voor de langere termijn ziet Asscher ook een ’algemeen geaccepteerde periodieke keuring’ voor zich, een soort APK voor alle werkenden. Mensen kunnen dan checken hoe hun loopbaan ervoor staat en welke acties zij moeten ondernemen.

Voor meer informatie over de Asschergelden (sectorplannen) of andere subsidies voor scholing en werkgelegenheid kunt u altijd contact opnemen met Raoul Hosli (Tilburg) of Jeroen van Beugen (Almelo).

Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn

18-11-2017

SectorplanPlus is een subsidie voor werkgevers in Zorg en Welzijn t.b.v. opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing. Waarom Sectorplan Plus subsidie voor scholing? De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. De werkgelegenheid gaat de komende jaren flink stijgen, … Continue reading “Aankondiging SectorplanPlus Zorg & Welzijn”

Lees verder

CO2 Compensatie programma

16-11-2017

CO2 Compensatie Zoals u wellicht weet rijdt het rally team van Considium op bio brandstof in plaats van benzine met als doel de milieudruk te verlagen. Echter de rally auto rijdt maar ca. 1.200 km per jaar en is daarmee niet echt een vervuiler. De bedrijfsauto’s van Considium daarentegen rijden tegen de 40.000 kilometer per jaar. Reden voor … Continue reading “CO2 Compensatie programma”

Lees verder

Considium navigeert onderwijsinstellingen naar financiële middelen voor intensievere samenwerking met het werkveld

7-11-2017

Als onderwijsbestuurder of directielid bent u ongetwijfeld op de hoogte dat de Nederlandse overheid een nog betere aansluiting van het MBO op de arbeidsmarkt beoogt. Wellicht loopt u als onderwijsverantwoordelijke rond met tal van ideeën en plannen om daaraan invulling te geven. Dat aan het concretiseren daarvan financiële consequenties zijn verbonden, beseft de overheid en het … Continue reading “Considium navigeert onderwijsinstellingen naar financiële middelen voor intensievere samenwerking met het werkveld”

Lees verder